خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / سوالات آیین نامه اصلی جدید / نمونه سوالات امتحان آیین نامه موتورسیکلت ۹۹

نمونه سوالات امتحان آیین نامه موتورسیکلت ۹۹

نمونه سؤالات امتحان آیین نامه موتورسیکلت سال ۹۹ : امتحان آیین نامه موتورسیکلت برای کسانی که متقاضی دریافت گواهی نامه موتورسیکلت هستند برگزار می شود. با توجه به این که افراد زیادی در امتحان رد می شوند و هر بار شرکت مجدد در آزمون مشمول پرداخت هزینه ی مخصوص آزمون است، بیشتر افراد سعی می کنند قبل از ورود به جلسه ی اصلی امتحان آیین نامه موتورسیکلت از روش های مختلف آمادگی خود را بالاتر ببرند.

 برای کمک به این افراد یک سری سؤالات آزمون آیین نامه موتورسیکلت در این بخش گرد آمده است تا قبل از شرکت در جلسه ی اصلی، متقاضی میزان مهارت خود را محک بزند و سؤالات آیین نامه اصلی موتورسیکلت را پاسخ دهد. در این صورت می تواند ضعف های خود را برطرف سازد و در آزمون اصلی بهتر عمل کند.

 

آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت بخش اول

سؤال ۱: پدال دنده معمولی موتورسیکلت ها دارای چند حالت می باشد؟

الف) ۵ حالت

ب) ۴ حالت

ج) ۳ حالت

د) ۷ حالت

مشاهده جواب

الف) ۵ حالت

سؤال ۲: نام حالت اول سوئیچ استارت چیست؟

الف) START

ب) ON

ج) ACC

د) LOCK

مشاهده جواب

د) LOCK

سؤال ۳: کلید بوق در کدام قسمت موتورسیکلت ممکن است قرار گرفته باشد؟

الف) بر روی فرمان

ب) اهرم های جانبی فرمان

ج) کنار نمایشگر کیلومتر

د) موارد ۱ و ۲

مشاهده جواب

د) موارد ۱ و ۲

سؤال ۴: با چرخاندن غربیلک فرمان می توان …………..

الف) جهت حرکت موتورسیکلت را تغییر داد

ب) موتورسیکلت را روشن کرد

ج) مسیر حرکت را کوتاه کرد

د) هیچکدام

مشاهده جواب

الف) جهت حرکت موتورسیکلت را تغییر داد

سؤال ۵: در شرایط بارندگی و لغزندگی راه، فاصله زمانی خود را با خودرو جلویی به بیش از … افزایش دهید؟

الف) ۲ ثانیه

ب) ۳ ثانیه

ج) ۴ ثانیه

د) ۵ ثانیه

مشاهده جواب

ب) ۳ ثانیه

سؤال ۶: حساس و میزان نبودن ترمز پایی …. جزو جرایم رانندگی می باشد؟

الف) یک نقص جزئی می باشد

ب) بلا مانع است

ج) نقص فنی نمی باشد

د) نقص فنی محسوب می شود

مشاهده جواب

د) نقص فنی محسوب می شود

سؤال ۷: معیوب بودن سیستم تعلیق موتورسیکلت چه عواقبی را ایجاد می نماید؟

الف) سیستم هدایت موتورسیکلت دچار اختلال می شود

ب) تماس میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواهد شد

ج) ارتعاشات زیادی را به بدنه موتورسیکلت و سرنشینان آن تحمیل خواهد نمود

د) تمامی موارد صحیح است

مشاهده جواب

د) تمامی موارد صحیح است

سؤال ۸: نقص در جلوبندی چه مشکلی ایجاد می کند؟

الف) افزایش مصرف سوخت

ب) عدم کارکرد درست موتور

ج) سخت شدن کنترل و فرمان پذیری خودرو

د) ضعیف شدن باطری و سیستم برقی

مشاهده جواب

ج) سخت شدن کنترل و فرمان پذیری خودرو

سؤال ۹: سوار کردن کودکان … در جلوی موتورسیکلت ممنوع است؟

الف) کمتر از ۷ سال

ب) کمتر از ۱۰ سال

ج) کمتر از ۱۲ سال

د) در هر سنی

مشاهده جواب

د) در هر سنی

سؤال ۱۰: لرزش فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست؟

الف) بالانس نبودن چرخ ها

ب) کم یا زیاد بودن باد تایرها

ج) تنظیم نبودن موتور

د) همه موارد

مشاهده جواب

الف) بالانس نبودن چرخ ها

سؤال ۱۱: پدال دنده و یا اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قطعه و یا قطعات درگیر می باشد؟

الف) گیربکس

ب) دیفرانسیل

ج) جعبه دنده

د) موارد ۱ و ۳

مشاهده جواب

د) موارد ۱ و ۳

سؤال ۱۲: کدام قطعه در موتورسیکلت صحت سلامت یا عدم سلامت بخش های مهمی مانند جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می نماید؟

الف) چرخ ها

ب) فرمان

ج) کمک فنرها

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ب) فرمان

سؤال ۱۳: تمام وسایل نقلیه در میدان باید از سمت … حرکت کنند و از سمت … خارج شوند؟

الف) راست – چپ

ب) چپ – راست

ج) چپ – چپ

د) راست – راست

مشاهده جواب

د) راست – راست

سؤال ۱۴: در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه می توان اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر به رؤیت شما هستند؟

الف) چراغ های نور پایین را روشن کنید

ب) نزدیک به کنار جاده حرکت کنید

ج) چراغ های مه شکن عقب را روشن کنید

د) با فاصله کمی از خودرو جلویی حرکت کنید

مشاهده جواب

الف) چراغ های نور پایین را روشن کنید

سؤال ۱۵: انتقال نیرو در سیستم ترمز عقب توسط …………… انجام می شود.

الف) لنت

ب) سیم های فلزی

ج) پدال ترمز

د) روغن ترمز

مشاهده جواب

۳) غربیلک فرمان

سؤال ۱۶: وظیفه سیستم …………… ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است.

الف) دیفرانسیل

ب) گیربکس

ج) کلاچ

د) محورها و پدال گاز

مشاهده جواب

ب) گیربکس

سؤال ۱۷: اتومبیلی جلوی شما از یک فرعی بیرون می آید چکار باید انجام داد؟

الف) با شتاب از کنار او عبور کنید

ب) چراغ داده و پشت سر او قرار بگیرید

ج) با سرعت از کنارش گذشته و بوق بزنید

د) از سرعت خود کاسته و آماده توقف شوید

مشاهده جواب

د) از سرعت خود کاسته و آماده توقف شوید

سؤال ۱۸: منظور از انتخاب مسیر درست برای گردش چیست؟

الف) پیش از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید

ب) پس از گردش باید در مسیر قرار بگیرید

ج) هنگام گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید

د) استفاده از راهنما پیش از گردش

مشاهده جواب

الف) پیش از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید

سؤال ۱۹: وظیفه سیم ترمز (سیم فلزی) چیست؟

الف) روشن کردن چراغ خطر

ب) انتقال نیرو در سیستم موتور

ج) انتقال نیرو در سیستم ترمز

د) همه موارد

مشاهده جواب

ج) انتقال نیرو در سیستم ترمز

سؤال ۲۰: هنگام گردش و تغییر مسیر با موتورسیکلت در راهی که دارای خط کشی است، از چه فاصله ای باید راهنما زد؟

الف) ۱۰۰ متری

ب) ۱۵۰ متری

ج) ۷۰ متری

د) ۳۰ متری

مشاهده جواب

الف) ۱۰۰ متری

سؤال ۲۱: حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در ………. است؟

الف) توجه به ترافیک شهری

ب) توجه به پیچ جاده

ج) توجه به فرمان پلیس

د) تصمیم گیری به موقع

مشاهده جواب

د) تصمیم گیری به موقع

سؤال ۲۲: در حرکت گروهی موتورسیکلت ها در جاده، فاصله ایمن را بنابر قانون …. رعایت کنید؟

الف) دو ثانیه

ب) سه ثانیه

ج) پنج ثانیه

د) حق تقدم عبور

مشاهده جواب

الف) دو ثانیه

سؤال ۲۳: حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در ………. است؟

الف) توجه به ترافیک شهری

ب) توجه به پیچ ها در جاده

ج) عدم اجرای فرامین پلیس

د) تصمیم گیری به موقع

مشاهده جواب

د) تصمیم گیری به موقع

سؤال ۲۴: کلاچ گرفتن باعث کدام یک از موارد زیر می شود؟

الف) کنترل راننده به حرکت و جهت موتورسیکلت کم می شود

ب) کنترل راننده به حرکت و جهت موتورسیکلت بیشتر می شود

ج) پیچیدن به طرفین سخت تر می شود

د) تأثیری ندارد

مشاهده جواب

الف) کنترل راننده به حرکت و جهت موتورسیکلت کم می شود

سؤال ۲۵: تابلوهای با زمینه قهوه ای به چه معناست؟

الف) جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی

ب) جاده های اولیه یا مسیر قبلی

ج) مسیر بزرگراه ها

د) مسیر فرعی و غیر اصلی

مشاهده جواب

الف) جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی

سؤال ۲۶: از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟

الف) دنده

ب) ترمز

ج) کلاچ

د) موارد ۱ و ۲

مشاهده جواب

الف) دنده

سؤال ۲۷: حمل بار به معنای اصطلاحی آن برای موتورسیکلت …. ؟

الف) مجاز است

ب) مجاز نیست

ج) در حد متعارف مجاز است

د) قانونی برای آن تعریف نشده است

مشاهده جواب

ب) مجاز نیست

سؤال ۲۸: کاتالیست به چه منظوری تعویض می گردد؟

الف) حفظ محیط زیست، سلامت خود و دیگران

ب) افزایش سرعت و شتاب موتورسیکلت

ج) جلوگیری از مصرف بی رویه سوخت

د) هیچکدام

مشاهده جواب

الف) حفظ محیط زیست، سلامت خود و دیگران

سؤال ۲۹: منظور از تقاطع کور تقاطعی است که … و به همین دلیل دارای میدان دید مناسب نیست؟

الف) گوشه های آن فاقد انحنا مناسب است

ب) فاقد چراغ راهنمایی است

ج) فاقد خط کشی عرضی است

د) همه موارد

مشاهده جواب

الف) گوشه های آن فاقد انحنا مناسب است

سؤال ۳۰: اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟

الف) در طول روز

ب) در شرایط اضطراری

ج) زمانی که به آزمایش رانندگی رفته اید

د) هیچ وقت

مشاهده جواب

د) هیچ وقت

آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت بخش دوم

سؤال ۱: رنگ تابلوهای راهنمای مسیر در بزرگراه ها چیست؟

الف) سبز

ب) سبز و مشکی

ج) زرد

د) آبی

مشاهده جواب

الف) سبز

سؤال ۲: رنگ تابلوها در بزرگراه ها و آزادراه ها به ترتیب … و … می باشد؟

الف) سبز آبی

ب) قرمز آبی

ج) سبز قرمز

د) آبی سبز

مشاهده جواب

الف) سبز آبی

سؤال ۳: حساس و تنظیم نبودن ترمز پایی جز جرائم رانندگی می باشد؟

الف) بلا مانع است

ب) نقص جزئی می باشد

ج) نقص فنی محسوب می شود

د) نقص فنی نمی باشد

مشاهده جواب

ج) نقص فنی محسوب می شود

سؤال ۴: در آزادراه ها میخ های زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟

الف) در باند کاهش و افزایش سرعت

ب) بین شانه خاکی و باند اصلی

ج) بین هر دو باند مجاز

د) در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر

مشاهده جواب

د) در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر

سؤال ۵: روغن موتور می بایست هر چند وقت یکبار تعویض گردد؟

الف) حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر

ب) ماهی یکبار

ج) سه ماه یکبار

د) هنگام تعویض روغن ترمز

مشاهده جواب

الف) حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر

سؤال ۶: سیستم کلاچ رابط میان … و … است؟

الف) موتور – گیربکس

ب) موتور – چرخ عقب

ج) گیربکس – سیستم ترمز

د) کلاچ – سیستم ترمز

مشاهده جواب

الف) موتور – گیربکس

سؤال ۷: خط ممتد، دوبله، مقطع، هاشور، زیگزاگ، انواع خطوط …. هستند؟
الف) عرضی

ب) طولی

ج) الف و ب

د) ترکیبی

مشاهده جواب

ب) طولی

سؤال ۸: رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی و رانندگی به چه معناست؟

الف) راهنمای اماکن مذهبی و اخباری

ب) اخباری و گردشگری

ج) دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ج) دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

سؤال ۹: چه زمانی تایرها نیاز به تعویض دارند؟

الف) هر سال یکبار

ب) ارتفاع آج به کمتر از ۲ میلیمتر برسد

ج) ارتفاع آج به کمتر از ۱ میلیمتر برسد

د) ارتفاع آج به کمتر از ۳ میلیمتر برسد

مشاهده جواب

ب) ارتفاع آج به کمتر از ۲ میلیمتر برسد

سؤال ۱۰: در یک تقاطع در حال رانندگی هستید با چراغ قرمز چشمک زن مواجه می شوید چه کار می کنید؟

الف) به رفتن ادامه می دهید.

ب) ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کند.

ج) با احتیاط و سرعت کم می روید.

د) توقف می کنید و منتظر چراغ سبز می شوید.

مشاهده جواب

ب) ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می کند.

سؤال ۱۱: خطوطی که در مدخل تقاطع یا در محل معینی از راه ها برای عابر پیاده به آن خطوط …. می گویند؟

الف) طولی

ب) عرضی

ج) ممتد

د) مقطع

مشاهده جواب

ب) عرضی

سؤال ۱۲: روغن جعبه دنده (گیربکس یا واسکازین) می بایست در هر چند کیلومتر پیمایش تعویض گردد؟

الف) هر ۳۰ هزار کیلومتر

ب) هر ۲۰ هزار کیلومتر

ج) هر ۴۰ هزار کیلومتر

د) هر ۶۰ هزار کیلومتر

مشاهده جواب

الف) هر ۳۰ هزار کیلومتر

سؤال ۱۳: در چه زمانی توصیه می گردد فیلتر روغن تعویض شود؟

الف) هر بار تعویض روغن

ب) هر ۲۰ هزار کیلومتر

ج) هر ۱۵ هزار کیلومتر

د) هر ۱۰ هزار کیلومتر

مشاهده جواب

د) هر ۱۰ هزار کیلومتر

سؤال ۱۴: راه محلی چگونه راهی می باشد؟

الف) خیابان های شریانی فرعی را به اصلی متصل می کند

ب) کوچه ها را به خیابان های شریانی اصلی متصل می کند

ج) کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند

د) خیابان های فرعی را به خیابان های اصلی متصل می کند

مشاهده جواب

ج) کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند

سؤال ۱۵: در صحنه تصادفی جهت کمک توقف کرده اید کدام مورد را انجام می دهید؟

الف) افراد زخمی را گرم و در محل راحتی قرار می دهید

ب) افراد زخمی را وادار به راه رفتن می کنید

ج) محل را فوراً ترک می کنید

د) به افراد زخمی نوشیدنی می دهید

مشاهده جواب

الف) افراد زخمی را گرم و در محل راحتی قرار می دهید

سؤال ۱۶: وضعیت باد تایرها هر چند وقت یکبار می بایست مورد بررسی قرار گیرد؟

الف) هر ماه یکبار

ب) هر سه ماه یکبار

ج) هر ۶ هزار کیلومتر

د) هفته ای یکبار

مشاهده جواب

د) هفته ای یکبار

سؤال ۱۷: در مبحث علائم عبور و مرور کدام رنگ مفهوم مناطق تفریحی و گردشگری را بیان می کند؟

الف) قرمز

ب) آبی

ج) قهوه ای

د) زرد

مشاهده جواب

ج) قهوه ای

سؤال ۱۸: سیستم انتقال قدرت دارای چند بخش اصلی می باشد؟

الف) دو بخش اصلی

ب) چهار بخش اصلی

ج) سه بخش اصلی

د) پنج بخش اصلی

مشاهده جواب

ج) سه بخش اصلی

سؤال ۱۹: سیستم هدایت و فرمان پذیری در چه زمانی معیوب می باشد؟

الف) هنگامی که فرمان دارای خلاصی نباشد

ب) خلاصی فرمان بیش از حد مجاز باشد

ج) خلاصی آن حدود ۲ یا ۳ سانتی متر باشد

د) موارد ۱ و ۲

مشاهده جواب

د) موارد ۱ و ۲

سؤال ۲۰: بعد از گیربکس، قدرت به طور مستقیم بین چرخ های محرک تقسیم می شود؟

الف) صحیح است

ب) غلط است، بلکه ابتدا وارد موتور می شود

ج) غلط است بلکه ابتدا وارد دیفرانسیل می شود

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ج) غلط است بلکه ابتدا وارد دیفرانسیل می شود

سؤال ۲۱: کدام قطعه از ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند؟

الف) فیلتر هوا

ب) فیلتر بنزین

ج) کنیستر

د) کاتالیست

مشاهده جواب

ج) کنیستر

سؤال ۲۲: کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد؟

الف) با هر بار تعویض روغن موتور

ب) هر شش ماه یکبار

ج) هر سال یکبار

د) هر دو سال یکبار

مشاهده جواب

د) هر دو سال یکبار

سؤال ۲۳: در باتری های آبی سالم میزان آب باتری چه زمان مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد؟

الف) هر ۵ هزار کیلومتر

ب) هر ۱۰ هزار کیلومتر

ج) هر ۲۰ هزار کیلومتر

د) هر ۱۵ هزار کیلومتر

مشاهده جواب

ب) هر ۱۰ هزار کیلومتر

سؤال ۲۴: مفهوم تابلوهای مثلثی شکل راهنمایی چیست؟

الف) خطر

ب) احتیاط

ج) ممنوعیت

د) هیچکدام

مشاهده جواب

الف) خطر

سؤال ۲۵: با فشردن اهرم کلاچ چه اتفاقی می افتد؟

الف) نیرویی به پشت چرخ های محرک منتقل نمی شود

ب) قدرت موتور جهت حرکت بیشتر می شود

ج) انتقال قدرت میان موتور و گیربکس قطع می شود

د) موارد یک و سه

مشاهده جواب

د) موارد یک و سه

سؤال ۲۶: سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار می بایست مورد بازدید قرار گیرد؟

الف) هر سال یکبار

ب) هر ۶ ماه یکبار

ج) هر ۳ ماه یکبار

د) به صورت ماهانه

مشاهده جواب

ب) هر ۶ ماه یکبار

سؤال ۲۷: برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه به یک طرفه از چه فاصله ای باید راهنما بزنیم؟

الف) ۵۰ متری

ب) ۷۰ متری

ج) ۱۰۰ متری

د) ۱۵۰ متری

مشاهده جواب

ج) ۱۰۰ متری

سؤال ۲۸: در مسیر انتقال قدرت از موتور به چرخ محرک بعد از کلاچ … وجود دارد؟

الف) ترمز

ب) پدال گاز

ج) گیربکس یا جعبه دنده

د) موتور

مشاهده جواب

ج) گیربکس یا جعبه دنده

سؤال ۲۹: هر موتورسیکلت حداقل دارای چند آینه می باشد؟

الف) یک

ب) سه

ج) دو

د) پنج

مشاهده جواب

الف) یک

سؤال ۳۰: منظور از خطوط زیگزاگ در حاشیه راه چیست؟

الف) ایستادن روی آن ممنوع

ب) پارک کردن آزاد است

ج) پارک کردن برای مدت کوتاهی مجاز است

د) با سرعت ۲۰ کیلومتر برانید

مشاهده جواب

الف) ایستادن روی آن ممنوع

آزمون آیین نامه اصلی موتورسیکلت بخش سوم

سؤال ۱: رنگ سیاه و سفید در علائم عبور و مرور چه معنا و مفهومی دارد؟

الف) علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

ب) راهنمای مسیر در آزادراه ها

ج) هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری

د) اداری و آموزشی و خدماتی

مشاهده جواب

الف) علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

سؤال ۲: عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراه ها و بزرگراه ها، ورودی و خروجی آن …؟

الف) مجاز است

ب) ممنوع است

ج) با احتیاط می توان عقب رفت

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ب) ممنوع است

سؤال ۳: رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به استفاده از سوت خطر آژیر، زنگ مخصوص و چراغ گردان می باشند؟

الف) در هنگام مواجه با خطر

ب) در همه مواقع

ج) برای انجام مأموریت های مهم و فوری

د) به دلخواه راننده

مشاهده جواب

ج) برای انجام مأموریت های مهم و فوری

سؤال ۴: کدامیک از موارد زیر نقص فنی محسوب نمی شود؟

الف) نداشتن ترمز جلو در هنگام رانندگی

ب) نداشتن چراغ های جلو و عقب

ج) دود کردن موتور

د) کم بودن باد لاستیک

مشاهده جواب

د) کم بودن باد لاستیک

سؤال ۵: انتقال نیرو در سیستم ترمز پدالی توسط …. انجام می شود؟

الف) اهرم

ب) سیم های فلزی

ج) روغن ترمز

د) پدال

مشاهده جواب

ب) سیم های فلزی

سؤال ۶: به هنگام رانندگی در سراشیبی کدام مورد زیر بدلیل پایین نگه داشتن کلاچ و خلاص بودن دنده ایجاد می شود؟

الف) مصرف بنزین بیشتر می شود

ب) موتورسیکلت سرعت می گیرد دنده گذاشتن وسیله سخت می شود

ج) لاستیک ها ساییدگی بیشتر پیدا می کنند

د) موتور سریعتر کار می کند و موتورسیکلت سرعت می گیرد

مشاهده جواب

ب) موتورسیکلت سرعت می گیرد دنده گذاشتن وسیله سخت می شود

سؤال ۷: کدامیک از کارهای زیر را در پمپ بنزین نباید انجام داد؟

الف) غذا خوری

ب) شستشو

ج) قدم زدن

د) سیگار کشیدن

مشاهده جواب

د) سیگار کشیدن

سؤال ۸: از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟

الف) کلاچ

ب) ترمز

ج) دنده

د) مورد الف و ج

مشاهده جواب

ج) دنده

سؤال ۹: هنگام نزدیک شدن به پیچ تند در شرایط جاده خیس و یخبندان باید ……….

الف) با دنده خلاص حرکت کنید

ب) از سرعت خود بکاهید و با دنده سنگین حرکت کنید

ج) در تمامی مدت کلاچ را پایین نگه دارید

د) به آرامی ترمز دستی را بکشید

مشاهده جواب

ب) از سرعت خود بکاهید و با دنده سنگین حرکت کنید

سؤال ۱۰: موتور سواران معمولاً نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیرتر هستند برای اینکه:

الف) نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می گیرند

ب) سرعت آنها از اتومبیل ها سریعتر است

ج) تغییرات سطح راه بر روی آنها تأثیرات بیشتری دارد

د) با سرعت بیشتری پیچ ها را طی می کنند

مشاهده جواب

ج) تغییرات سطح راه بر روی آنها تأثیرات بیشتری دارد

سؤال ۱۱: کدام قطعه از ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند؟

الف) فیلتر هوا

ب) فیلتر بنزین

ج) کنیستر

د) کاتالیست

مشاهده جواب

ج) کنیستر

سؤال ۱۲: راننده موتورسیکلتی که به گذرگاه هم سطح راه آهن می رسد چکار باید انجام دهد؟

الف) با دقت و مراقبت عبور کند

ب) قبل از مانع توقف کند

ج) با سرعت عبور کند

د) چراغ های خطر را روشن کند

مشاهده جواب

ب) قبل از مانع توقف کند

سؤال ۱۳: در باتری های آبی سالم میزان آب باتری چه زمان مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد؟

الف) هر ۵ هزار کیلومتر

ب) هر ۱۰ هزار کیلومتر

ج) هر ۲۰ هزار کیلومتر

د) هر ۱۵ هزار کیلومتر

مشاهده جواب

ب) هر ۱۰ هزار کیلومتر

سؤال ۱۴: چه کسانی قانوناً مجاز به هدایت ترافیک هستند؟

الف) هرکسی که راننده وسیله نقلیه بزرگ را در دنده عقب رفتن کمک و راهنمایی می­کند

ب) هر کسی که در ترافیک مردم را راهنمایی و کمک کند

ج) نیروهای کمکی

د) پلیس راهنمایی، پلیس مدرسه، کارگران تعمیرات جاده ای

مشاهده جواب

د) پلیس راهنمایی، پلیس مدرسه، کارگران تعمیرات جاده ای

سؤال ۱۵: با فشردن اهرم کلاچ چه اتفاقی می افتد؟

الف) نیرویی به پشت چرخ های محرک منتقل نمی شود

ب) قدرت موتور جهت حرکت بیشتر می شود

ج) انتقال قدرت میان موتور و گیربکس قطع می شود

د) موارد یک و سه

مشاهده جواب

د) موارد یک و سه

سؤال ۱۶: سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار می بایست مورد بازدید قرار گیرد؟

الف) هر سال یکبار

ب) هر ۶ ماه یکبار

ج) هر ۳ ماه یکبار

د) به صورت ماهانه

مشاهده جواب

ب) هر ۶ ماه یکبار

سؤال ۱۷: چرا کامیون های بزرگ در زمان گردش به راست به سمت چپ متمایل می شوند؟

الف) چون کشنده و یدک از هم جدا هستند

ب) برای اینکه وسیله نقلیه ای از سمت راست نتواند عبور کند

ج) برای ممانعت از نزدیک شدن چرخ های عقب به جدول و رفتن روی آن

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ج) برای ممانعت از نزدیک شدن چرخ های عقب به جدول و رفتن روی آن

سؤال ۱۸: در مسیر انتقال قدرت از موتور به چرخ های محرک بعد از کلاچ … وجود دارد؟

الف) ترمز

ب) پدال گاز

ج) گیربکس یا جعبه دنده

د) موتور

مشاهده جواب

ج) گیربکس یا جعبه دنده

سؤال ۱۹: هر موتورسیکلت حداقل دارای چند آینه می باشد؟

الف) یک

ب) سه

ج) دو

د) پنج

مشاهده جواب

الف) یک

سؤال ۲۰: کدامیک از اشکالات زیر خطر تصادف از پشت سر را افزایش می دهد؟

الف) نداشتن کلاه کاسکت

ب) خرابی چراغ خطر دنده عقب

ج) خرابی چراغ ترمز

د) خراب بودن ترمز

مشاهده جواب

ج) خرابی چراغ ترمز

سؤال ۲۱: دسته دنده معمولی خودروهای سواری دارای چند حالت می باشد؟

الف) ۵ حالت

ب) ۴ حالت

ج) ۳ حالت

د) ۷ حالت

مشاهده جواب

د) ۷ حالت

سؤال ۲۲: کدامیک از موارد زیر علت تصادف با اتومبیل جلویی است؟

الف) استفاده از نور پایین

ب) عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

ج) نور زرد چراغ های مه شکن

د) چراغ های راهنما

مشاهده جواب

ب) عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

سؤال ۲۳: ترمز سرویس پایی بر کدام چرخ ها عمل می کند؟

الف) جلو

ب) عقب

ج) تمامی چرخ ها

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ب) عقب

سؤال ۲۴: با چرخاندن فرمان می توان …

الف) جهت حرکت موتورسیکلت را تغییر داد

ب) موتورسیکلت را روشن کرد

ج) مسیر حرکت را کوتاه کرد

د) هیچکدام

مشاهده جواب

الف) جهت حرکت موتورسیکلت را تغییر داد

سؤال ۲۵: در صورتی که لاستیک موتورسیکلت صاف باشد باعث می شود که هنگام ترمز کردن ….

الف) موتورسیکلت فوراً متوقف شود

ب) موتورسیکلت به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد

ج) تأثیری در کیفیت توقف ندارد

د) هیچکدام

مشاهده جواب

ب) موتورسیکل